Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za jul 2001. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

 

JUL 2001

27 06.-16. N.Lazarević TARA Zborište-1544m
  06.-08. M.Arsić GVOZDAČKE PLANINE
Sokolina-1225m
  07.-14. RAJAC Letovanje-IV smena
  07. B.Stanojević POVLEN Povlen-1347m
  07.-08.   RTANJ  VIII rtanjski uranak, akcija PSS i PSD "Železničar"
  08.  D.Vulićević VELIKA MORAVA  
  08. M.Radonjić  VOŽNJA BRODOM Dunav, Sava, Gardoš
 28 13.-15.  M.Arsić DURMITOR Slet PSJ i proslava 50 godina PSCG
  14.-15. D.Zarić VRŠAČKA BRDA Noćni uspon na Gudurički vrh- akcija PSS i "Železničar" Vršac
  14.-21.   RAJAC Letovanje-V smena
  15.07.-15.08. V.Matković
B.Mićić
VELIKI PUT- AUSTRIJA, ITALIJA
Hohalmlšpice-3360m, Marmolada- 3342m, Ortles- 3899m. Gran Saso- 2914m, Vezuv- 1277m
  15. K.Gečevska RAJAC  Kosidba na Rajcu
  15. Ž.Mirković SREBRO JEZERO  
29 20.-28. M.Paunović  DURMITOR, splavarenje Tarom  Splavarenje Tarom i usponi na durmitorske vrhove
  20.-30. N.Lazarević TARA Mitrovac, Zborište- 1544m
  21.-28.   RAJAC Letovanje - VI smena
  22. B.Stanojević GLEDIĆKE PLANINE Samar-922m
  24.07.-28.08. vila@neobee.net BALKAN UNITY BIKETOUR 2001 Biciklistička tura kroz Rumuniju, Jugoslaviju i Bugarsku
detalji
30 27.07.-02.08. M.Arsić SINJAJEVINA, MAGANIK, MORAČKE PL. Jablanov vrh-2203m, Međeđi vrh-2138m, Kapa moračka-2226m
  26.07.-14.08. K.Gečevska VELIKI PUT- BUGARSKA, GRČKA, MAKEDONIJA detalji
  28.07.-04.08. D.Vulićević RAJAC  Letovanje-VII smena
 

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.
 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana