Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za februar 2001. god.

  

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

FEBRUAR 2001

5 02.-04. M.Arsić POVLEN Povlen-1347m, Jablanik-1275m, Manastir Pustinja
  03.-10. V.Kovačević RAJAC Zimovanje-VII smena
  04. D.Vulićević VOJLOVICA Manastir
6 10.-17.   RAJAC Zimovanje-VIII smena
  11.  Ž.Mirković KOSMAJ Kosmaj-629m
7 16.-18. V.Matković STARA PLANINA Midžor-2169m
  18.  D.Vulićević RAJINOVAC Manastir
8 23.-25. V.Kovačević RADAN Radan-1409m
  24.-25. K.Gečevska TITEL Maskenbal
  24. M.Arsić
V.Matković
BEOGRAD Škola orijentacije
Akcija PSB

PREDAVANJA

     
     

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar