Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za januar 2001. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

JANUAR 2001

1

06.-13.

B.Stanojević

RAJAC

Zimovanje-III smena

 

06.-14.

V.Matković  VISOKE TATRE

Zimovanje, Predne Solinsko- 2093m
Čopok-2023m
Vel.Lomnička veja-2211m
Slavkovski štit-2452m

2

13.-16.

V.Kovačević

BOBIJA

Doček Nove pravoslavne 2001. godine
Vrh Bobije-1272m
 

13.-20.

K.Gečevska

RAJAC

Zimovanje-IV smena

 

13.

RTANJ

Zimski uspon- akcija PSS "Dejan Radosavljević", Zaječar
Šiljak -1565 m

3 20.-27. M.Piljević

RAJAC

Zimovanje-V smena
  21. Ž.Mirković AVALA Avala-511m

 

21.

 D.Vulićević

FRUŠKA GORA

 

4

26.-28.

M.Arsić

SUVA PLANINA

Zimski uspon, Trem 1810m
  27. B. Janković KOSMAJ Kosmaj - 629m
  27.01. - 3.02. A.Lekić RAJAC Zimovanje - VI smena

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Početna strana