Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za novembar 2001. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

NOVEMBAR 2001

44 02.-04. R.Lazić SUVOBOR- RAVNA GORA Akcija PSB, odsek za ishranu u prirodi 
  04. Ž.Mirković FRUŠKA GORA  
45 09.-11. B.Mićić IZLET IZNENAĐENJA  
  10. K.Gečevska DVORCI VOJVODINE  
 46 16.-18. V.Kovačević JADOVNIK i OZREN Katunić-1733 m, Orlovača-1693 m
  18. D.Vulićević TAKOVO
47 24.   KOSMAJ Kosmaj-629 m
 48 28.11.-02.12. V.Matković KAJMAKČALAN i PELISTER (Makedonija)  Kajmakčalan-2524 m, Pelister-2601 m
49 29.11.-02.12. P.Janić KOPAONIK  Završni kurs GSS-a, akcija PSB

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno. 

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana