Vođe akcija, izleta i pohoda

Red.br. Vođa tel.kuća tel.posao e-mail Napomena
Arsić Milanka 064-182-44-40 369-17-22    
Bodić Milica 491-235
     
Borić Milan 32-33-064   boricmilan@hotmail.com  
Bulajić Tatjana 788-79-69      
Burazerović Damir 160-293      
Vulićević Dušan 450-258   dusan@elab.tmf.bg.ac.yu  
Gečevska Kirka 67-22-18 063-812-87-92    
Gečevski Stevo 021/86-12-86      
Dešić Gavra        
Zdravković Zorica 421-608      
Janković Bogoljub   71-22-33    
Janković Radovan 533-00-64      
Jovanović Nebojša 76-44-26 753-468    
Karan Tamara 318-1-319      
Karić Zoran 444-7605   zkaric@telekom.yu   
Kovačević Veroljub 340-66-09 328-33-84    
Komarčević Branislav 17-77-944 37-56-294    
Kuzmić Slobodanka 064-169-74-33 457-997/101    
Lazarević Nemanja 502-102 063-84-05-325   22.00-22.30h
Lekić Andrija 342-91-64      
Matković Vladislav 342-6392 369-17-22 sasaiana@eunet.yu   
Milosavljević Bora 064-162-45-97 754-366/73    
Mirković Živana 694-238      
Mićić Boris 65-77-06 063-329-434    
Mihajlović Nikola 488-35-75      
Nikolić Kosara 491-481      
Nikolić Maja 342-13-34      
Paunović Mirjana   489-37-85    
Paunović Čedomir        
Piljević Miloje 48-98-115
064-132-91-85
316-48-47    
Radovanović Milivoje 1-77-77-48      
Radonjić Milijana 637-802      
Ristić Bojan        
Radosavljević Miloš 311-95-25 107-747    
Pinčetić Ljubica 322-7854      
Soskić Boris 15-39-44      
Stanojević Boško 557-861 631-745    
Stepanović Zoran 014/22-13-02 014/22-68-11    
Šikić Vladimir 516-283   teso@EUnet.yu  
Šikić Branka 516-283 361-50-65/201    Početna strana

Autor prezentacije
Nebojša Vesić
nebojsa1956@yahoo.com