Planinarsko drustvo »POBEDA«

| Istorijat | Imovina | Adresa | Sastanci | Učlanjenje | Pravila | Himna | Početna strana |


PLANINARSKO DRUŠTVO »POBEDA«

Adresa: Mačvanska br. 8, Beograd , Jugoslavija .
Telefon: 011/455-781 ( od 17 do 20 časova )
Faks: 011/647-672
Učlanjivanje: Utorkom od 18 do 19 časova.
Sastanci: Utorkom od 19 časova.

P.D. »POBEDA« je osnovano 1948. godine kao sekcija Sportskog društva »POBEDA«, bankarskih radnika Beograda. Sportsko društvo se posle izvesnog vremena ugasilo, no P.D. »POBEDA« zahvaljujući grupi planinarskih entuzijasta na čelu sa Dušanom Jovanovićem - Čika Duškom, preživelo je gašenje matičnog društva i vremenom stasalo u jedno od najvećih i najpoznatijih planinarskih društava Jugoslavije.

Dugogodišnjim požrtvovanim radom svojih članova i mudrim i domaćinskim rukovođenjem Društvom tridesetogodišnjeg "Pobedinog" predsednika pok. Čika Duška, Društvo »POBEDA« poseduje ne mala materijalna dobra.
 

Planinarski dom na Rajcu - Cika Duskov dom

Planinarski dom na Rajcu kod Ljiga, 100 km udaljen od Beograda, nazvan iz zahvalnosti "Čika Duškovim domom" je najveći planinarski objekat u Srbiji - i najopremljeniji. Nalazi se na visini 600 m na asfaltnom putu Ljig - Gornji Milanovac između sela Slavkovica i Gornji Banjani. Ima 70 ležajeva u dvo i višekrevetnim sobama, spratne toalete sa tuševima, centralno grejanje, dve trpezarije, zastakljenu terasu sa televizorom.

Spomenik Kolubarskoj biciČlanovi "POBEDE" su oko doma zasadili šumu borova, ariša i breze u kojoj se nalazi i spomenik čuvenoj kolubarskoj bici iz prvog svetskog rata, koja se odigrala na ovim terenima.

Planinarska kuca Dobra VodaNa sat i po hoda od Čika Duškovog doma prema zapadu divnim rajačkim livadama, nalazi se planinarska kuća "Dobra Voda", koju održava naše Društvo. Tipična šumadijska brdska kuća od čvrste gradje sa dve sobe i kuhinjom, 12 kreveta i svim potrebnim priborom za življenje u prirodnim uslovima. Na dvadesetak metara od kuće je izvor "Dobra Voda", čije ime sve kaže. Posebna draž za urbanog čoveka željnog da oseti čar iskonskog, je u tome što na terenu "Dobre Vode" i šire nema električne struje. Ritam života je podređen prirodi. Prirodna zdrava hrana planinaca, mlečni proizvod, med, krompir, proja, može se nabaviti u okolnim bačijama. Boravak na "Dobroj Vodi" ostaje trajno u sećanju

Pored planinarskih objekata P.D. »POBEDA« poseduje i autobus kojim se obavljaju društveni izleti. To je jedino amatersko društvo u zemlji sa sopstvenim voznim parkom; ta činjenica je još jedan dokaz velikog požtrvovanog rada naših članova.

Uz autobus postoji i planinarska kamp oprema, šatori, stolovi, stolice, te užad, cepini i dereze, koje Društvo besplatno iznamljuje zainteresovanim članovima.

Biblioteka i bogata arhiva Društva omogućuje zainteresovanim da sagledaju činjenice pri planiranju zamišljenih budućih izleta.

Nedavno je obeležena pedeseta godišnjica plodnog rada P.D. »POBEDA«, na zadovoljstvo njegovih članova i prijatelja. Punih pedeset godina članovi P.D. »POBEDA« obilaze prelepe jugoslovenske planine, izvodeći u netaknutu prirodu mlade i stare, pripadnike svih generacija i profesija. 

Od setnje do alpinizmaViše od četrdeset godina članovi "POBEDE" obilaze atraktivne inostrane planine, upoznavajući prijateljske zemlje i ljude, upoznavajući bratstvo i razumevanje sa svim ljudima dobre volje. Počelo je skromno, obilaskom najbližih vrhova susednih zemalja, da bi tokom godina »POBEDA« stigla u sve evropske zemlje, zemlje Severne Afrike i Bliskog Istoka i na veća Sredozemna ostrva. Nisu to bile ambiciozne, elitističke planinarske ekspedicije kojima je za cilj da postignu nepostignuto, potpomagane od bogatih sponzora. To su finansijskim sredstvima skromne samofinansirajuće akcije sa masovnim učešćem običnih planinara koji mogu da se odreknu komfora za ljubav svog hobija, koji vole da upoznaju svet, da se druže...

 

Društvo ima prostorije u Mačvanskoj ulici broj 8 u Beogradu, koje su otvorene svakog dana od 17 do 19 časova, kada se mogu dobiti sve informacije o radu i aktivnostima Društva, direktno ili preko telefona 011/455-781.

Učlanjenje je mogućno utorkom u isto vreme, kada dežuraju blagajnici. Godišnja članarina je skromna: 80 dinara za zaposlene, 50 dinara za penzionere i 30 dinara za učenike. Cena članske karte za nove članove je 30 dinara. Članstvom u P.D. »POBEDA« stiču se prava koja pruža Planinarski Savez Srbije - povlašćene cene za grupna putovanja, odnosno jeftiniji boravak u planinarskim objektima širom zemlje.

Svakog utorka se održava i veliki sastanak članstva na kojem se razmatra aktivnost Društva, rezimiraju prošli izleti, objavljuju budući, prave kratkoročni i dugoročni planovi rada. Društvom rukovodi Izvršni odbor na čelu sa predsednikom, koje takodje ima svoje sastanke utorkom, pre glavnog sastanka. Rad članstva se odvija u sekcijama: izletničkoj, visokogorskoj, alpinističkoj, orijentacionoj, transferzalnoj itd. Mnogi hobiji se mogu upražnjavati uz osnovnu delatnost Društva planinarstvo, kao na primer foto i kinoamaterstvo, kolekcionarstvo, etnografija, ishrana u prirodi, pećinarstvo, stihotvorstvo, muzika, i nadasve druženje sa ljudima raznih profesija, nacionalnosti, koje sve povezuje humanizam i ljubav prema prirodi.

NAČELNIŠTVO P.D. »POBEDA«

Pravila vođenja akcija 

 1. Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno. 
 2. Obaveze vođe puta : 
  1. Objavljuje akciju 30 (i više) dana unapred na sastancima utorkom. Tada obaveštava i upoznaje planinare sa programom akcije, sa trasom puta, (očekivanim) vremenom pešačenja i mogućim teškoćama, preporuke za oblačenje i ishranu, kao i troškovima koje treba platiti. 
  2. Preliminarne prijave prima od dana objavljivanja ovog Plana. Konačan spisak sa formira po redosledu uplata, bez obzira iz kog je Društva član, uz obaveznu kontrolu (uvidom u planinarsku knjižicu) plaćene članarine za tekuću godinu. 
  3. Vođa puta je zvanicno lice koje ne u svoje ime, već u ime Društva, ali na ličnu odgovornost organizuje akciju i on je pred zakonom odgovoran za sve eventualne nesreće koje se dese od trenutka polaska do trenutka povratka. Kada se pojedinac ili grupa planinara neadekvatno i neodgovorno ponašaju, vođa puta ih upozorava da isprave svoj odnos prema celoj grupi ili prirodi. Ukoliko ovakvo upozorenje ne urodi plodom, vođa puta ima pravo da javno, pred ostalim učesnicima, skine odgovornost sa sebe za ovakve pojedince ili grupu planinara, a o svemu pismeno izvesti Izvršni odbor Društva. 
  4. Ima diskreciono pravo da na akcije ne primi članove sa kojima je na prethodnim akcijama imao bilo kakvih problema u pogledu ponašanja - od polaska do povratka sa akcije. 
  5. Po povratku podnosi pismeni izveštaj Izvršnom odboru, za prvu narednu sednicu. 
 3. Obaveze učesnika akcije: 
  1. Po objavljivanju plana izvođenja akcije procenjuje svoju sposobnost (zdravstvenu i kondicionu) postavljenim zahtevima. 
  2. Učesnik akcije treba da teži postepenosti tj. da ide od lakših ka težim akcijama, a da se stručno usavršava na kursevima koji se organizuju u okviru planinarske organizacije. 
  3. Prilikom upisivanja obavezno pokazuje planinarsku legitimaciju kao dokaz da je platio članarinu. 
  4. Od polaska do povratka strogo vodi računa da se, u odnosu na sve učesnike akcije, a posebno u odnosu na vođu puta striktno pridržava Pravila ponašanja planinara, imajući u vidu da je vođa puta zakonski (čak krivično) odgovoran za realizaciju akcije u celini, ali da vođa nije odgovoran za posledice lošeg ponašanja učesnika. 
  5. Sve što smatra da nije u redu u pogledu odnosa vođe puta prema učesnicima akcije ili učesnika akcije međusobno može se i treba raspraviti po povratku, javno na sastanku u Društvu ili na sednici Izvršnog odbora Društva, ali uz činjenice i argumente. Ukoliko Izvršni odbor traži pismeno izjašnjavanje o nemilom slučaju učesnik akcije je obavezan da to ispuni.
 4. Verifikacija akcija se izvodi na taj način sto je vođa puta dužan da podnese pismeno izveštaje : 
  1. Sektoru za finansije - finansijski 
  2. Načelništvu - putni, sa spiskom učesnika, opisom akcije
 5. Izvršni odbor će verifikovati akciju koju je organizovao vođa kome je povereno vođstvo, ako je na akciji bilo minimum 5 planinara, odnosno za visokogorske uspone (iznad 2500 m) 3 planinara i ako je uredno podneo potrebne izveštaje.


HIMNA PLANINARSKOG DRUŠTVA »POBEDA«

Kada pođeš na put u planinu
preko brda u najlepši kraj
ne zaboravi Pobede družinu
rado primljen si u društvo znaj !
Da l' ćeš doć, da l' ćeš doć?
Rado primljen si u društvo znaj !
Tu ćeš dočarat' najlepše snove,
svaki izlet ti biće spomen drag,
priroda beskrajna sad te zove -
večit u srcu ostavlja trag !
Da l' ćeš doć', da l' ćeš doć' ?
večit u srcu ostavlja trag !
Jedno srce za tobom što žudi
vernu ljubav sačuvaće znaj !
Nežan pogled će puniti grudi
bila to jesen il' cvetni maj !
Da l' ćeš doć', da l' ćeš doć' ?
bila to jesen il' cvetni maj !
I dok brdima lutaš smelo,
cvetna polja i Rajac dobro znaš,
zaboravićeš ti rodno selo -
planina drugi dom je sad naš!
Da l' ćeš doć', da l' ćeš doć'?
Planina drugi dom je sad naš!
Kad pođeš na put u planinu
preko brda u najlepši kraj,
ne za-bo-ra-vi Pobede družinu
rado primljen si u društvo znaj !


Ovaj poslednji stih je i geslo našeg Društva...
Čuj čitaoče dobre volje :

Geslo drustva: Rado primljen si u drustvo znaj!

Planinarsko drustvo »POBEDA«

Autor prezentacije
Nebojša Vesić
nebojsa1956@yahoo.com