Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za april 2001. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

APRIL 2001

 

  01. T.Karan KOŠUTNJAK OT-SR kup i Kup Beograda
14 05.-08. V.Kovačević VITOROG
(Rep.Srpska)
Vitorog-1907m, Vrelo Pive
  06.-08. B.Mićić RADAN Akcija PSB i PSD "Kopaonik", T.Marinković
  07.-15. Ž.Mirković RAJAC Prolećni raspust
  08. D.Vulićević KOPORIN Manastir
  08. M.Borić BIKE FESTIVAL Novi Beograd detalji
15 11.-16. K.Gečevska SENT ANDREJA
(Mađarska)
 
  14.-16. M.Borić VRŠAČKE PLANINE Biciklistička tura - free biking
16 19. K.Gečevska DOBROTVORNI BAL Za XX Memorijal "Čika DuŠko Jovanović"
  20.-22. V.Matković SOPOTNICA Manastir Mileševa
  21.-22.   JELOVA GORA "Od izvora do izvora", "Rujno" - Užice, akcija PSS
  21. B.Stanojević BELJANICA Beljanica-1336m, Resavska pećina
  21. Ž.Mirković OVČAR - KABLAR  
  22. B.Šikić BUKULJA Ishrana iz prirode
  22. M.Arsić LIPOVAČA OT-Kup Šida - YU kup
  27.04.-02.05. N.Lazarević TARA - Mitrovac Zborište-1544m
  27.04-01.05. V.Kovačević PROKLETIJE - Grbaja Očnjak-2180m, Karanfil-2480m
  27.04.-02.05. D.Vulićević KONSTANTINOPOLJ
(Turska)
 
  27. S.Kuzmić JOZIĆA KOLIBA Ishrana iz prirode
  28.04.-02.05.   RAJAC OT-XX Memorijal "Čika DUško Jovanović", YU kup

PREDAVANJA

     
     

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar