Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za septembar 2001. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

SEPTEMBAR 2001
 
  01.-02.   HOMOLJE Ždrelo-Gornjak, akcija PSS- "Vukan", Požarevac
  01.   BEOGRAD Akcija PSB, početak kursa GSS-a
  01.-08. A.Lekić RAJAC Letovanje-XII smena
 36 07.-09. B.Milosavljević RADAN Radan-1409 m
  18.-15.   RAJAC Letovanje-XIII smena
 37 12.-16. V.Kovačević PINDSKE PLANINE Smolikas-2637 m, Timfi-2479 m
  14.-16. V.Matković JADOVNIK i SOPOTNICa  
  14.-16. D.Vulićević OSTROVICA Ostrovica - 758m 
  16 B.Stanojević RAVNA GORA  
38 21.-23. A.Dejanović BOBIJA  
  21.-23. J.Radović TARA Zborište-1544m, vožnja "Šarganskom osmicom"
  22.-23. S.Kuzmić RAJAC Komisija za ishranu u prirodi
  22. B.Janković FRUŠKA GORA  
  22. B.Milosavljević MIROČ Akcija PSS i PD "Vrh", Kladovo
39 28.-30. B.Mićić RAJAC Svetski dan čistih planina
  29 M.Borić SREMSKI KARLOVCI "Grožđe bal", biciklistička tura.
  30. D.Vulićević GUČEVO Crni vrh-779 m

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.
 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana