Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za oktobar 2001. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

OKTOBAR 2001
40 05.-07. V.Kovačević GOLIJA i RADOČELO  
  05.-07.. D.Vulićević
A.Lekić
RAJAC "Čika Duškove rajačke staze", Akcija PSS
  05.-07. B.Mićić III susret balkanskih planinara PD "Bjelašnica" Sarajevo
  06. B.Šikić DIVČIBARE "Dani gljiva" - Komisija za ishranu iz prirode.
41 12.-16. V.Matković OLIMP Mitikas-2917m, Skala-2866m, Skolio-2911m, Stefani-2909m detalji
  12.-14.. M.Bodić BELJANICA Beljanica-1336m
  12.-14.. S.Kuzmić ALEKSANDROVAC ŽUPSKI Komisija za ishranu iz prirode
  13.-14. M.Paunović
V.Kovačević
JASTREBAC Oktobarski marš
  13.-14. M.Arsić KOŠUTNJAK Orijentaciono takmičenje
  14. Ž.Mirković DIVČIBARE Kraljev sto-1109m
42 19.-21. M.Piljević BORSKI STOL Stol-1156m
  20-21. B.Janković RAJAC - OSTROVICA Rajac-848m, Ostrovica-758m
detalji
  20.-21. S.Jovanović KOSMAJ - AVALA Tragom branilaca i oslobodilaca Beograda, akcija PSB, PSD "Željezničar" Beograd
  20.-21. M.Radojčić AVALA Noćno OT po propozicijama PSS
  20.-21. R.Janković RAJAC KIP
  21. B.Stanojević TRIJESKA  
43 25.-29. V.Matković VISOKE TATRE
(Slovačka)
Krivan-2494m, Vihodna visoka-2428m detalji
  26.-28. V.Kovačević JASTREBAC Pogled-1492m
  26.-28. D.Vulićević JELICA Crna stena-929m
  27.-28. K.Gečevska GOLIJA Jankov kamen-1833m
  27.-28. B.Šikić GRZA Komisija za ishranu iz prirode
 

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar