Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za decembar 2001. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

DECEMBAR 2001

49 07.-09. V.Kovačević HOMOLJE Sumurovac-911m
  09. Ž.Mirković AVALA Avala-511m
50 14.-16. V.Matković POVLEN Debelo brdo
  16. D.Vulićević FRUŠKA GORA  
51 21.-23.   AVALA Avala-511m
52 28.12.-02.01.2002. N.Lazarević TARA Nova godina
  28.12.-02.01.2002.

 

M.Radonjić GOLIJA Nova godina
  28.12.-02.01.2002. V.Kovačević JAHORINA - ROMANIJA
(Rep.Srpska)
Nova godina

PREDAVANJA

     
     
 

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar