Make your own free website on Tripod.com

Da li ste za letovanje u kombinaciji sa  planinarenjem???

Nepropustite:

V E L I K I   P U T

Pobeda ove godine osvaja vrhove Bugarske i Grčke

od 13.07. do 30.07.2001. godine

Orijentacioni plan akcije:

 13. JULI (PETAK)       

          22.00 h. Polazak iz ulice Orlovića Pavla, Beograd 

          23.20 h. Stari Hrast, kratka pauza

14. JULI (SUBOTA)    

          01,30 h. Sićevo, kratka pauza

          03,00 h. Dolazak na jugoslovensko - bugarsku granicu

          05,00 h. Polazak sa granice

          07,30 h. Pauza – Metro

          10,30 h. Polazak za Sofiju – razgledanje grada

          14.00 h. Polazak za Samokov, susret sa planinarima iz društva   
                            “Rilski Turist”

          17,00 h. Dolazak u Borovec (turistički centar na Rili)

          18,00 h. Smeštaj u planinarskom domu Marica (1850m)

15. JULI (NEDELJA)    

          06,00 h. Ustajanje

          07,00 h. Polazak na penjačku turu

          11,00 h. Musala, 2925 m.

          12,30 h. Mali Bliznak, 2777 m.

         13,00 h. Golem Bliznak, 2779 m.

         14,00 h. Marički vrh, 2765 m.

         15,00 h. Mančo, 2771 m. (Maričina jezera i izvora reke Marice)

16. JULI (PONEDELJAK)

          05,00 h. Ustajanje

          06,00 h. Polazak na penjačku turu

          07,30 h. Planinarski dom Zavračica 2250 m.

          09,00 h. Ropališki vodopad

          11,00 h. Grnčarski vodopad

         12,00 h. Planinarski dom Grnčar, 2150 m., Grnčarsko jezero

         14,00 h. Ovčarec 2768 m.

          15,00 h. Pesokliva Vapa 2769 m.

          19,00 h. Planinarski dom Marica

17. JULI (UTORAK)

          06,00 h. Ustajanje

          09,00 h. Polazak za Borovec

          12,00 h. Polazak za Rilski manastir

          14,00 h. Rilski manastir

          16,00 h. Blagoev grad, pauza

          20,00 h. Polazak za Grčku

          23,00 h. Dolazak na bugarsko - grčku granicu

18. JULI (SREDA)     

          02,00 h. Polazak sa granice

          04,00 h. Kratka pauza

          06,00 h. Solun, bez zadržavanja

          08,00 h. Dolazak ispod Olimpa (Leptokarija, Platamon, NeoPori)

     18. - 28. JULI              

               LETOVANJE SA ORGANIZOVANIM IZLETIMA:

   a)      Volos (Pilio – 1551 m), Meteori

   b)      Uspon na Olimp, 2917 m

   c)      Vergina – Sveta Gora

28. JULI (SUBOTA)    

           06,00 h. Ustajanje

           08,00 h. Polazak za Solun

           10,00 h. Obilazak Soluna i srpskog groblja - Zejtilnik

           15,00 h. Polazak za Bugarsku

           18,00 h. Dolazak na granicu

            24,00 h. Dolazak na bugarsko - srpsku granicu

29. JULI (NEDELJA)    

           02,00 h. Polazak sa granice

           08,00 h. Dolazak u Beograd

VAŽNE NAPOMENE:

 Prijave do 03.07.2001. 

POTREBNO:        1. PASOŠ 
                          
  2. FOTOGRAFIJE
(2 kom.)
                          
  3. KOPIJA RADNE KNJIŽICE
 
                          
4. AKONTACIJA - 100 DM.

UKUPNA CENA JE IZMEĐU 250 I 300 DM. 
(O maksimalnoj ceni odlučuje finansijska kontrola blagajne velikog puta i računata je na 40 učesnika akcije).

 Informacije i prijave kod vođa puta na redovnim sastancima Društva,    
 utorkom od 19.30 ili na njihove telefone: 

Prava prilika za atraktivno letovanje!!!

Početna strana