Make your own free website on Tripod.com

Ime i prezime

 Ljubica Pinčetić
Datum rođenja:  06.01.1935.
Mesto rođenja:  Beograd
Zanimanje:  /
Zaposlen:  Penzioner

Kontakt

Adresa:  Dž. Vašingtona 52,
11000 Beograd
Telefon:
 (kod kuće)
 011/9227-854
Telefon:
(na poslu)
 /
Mobilni:  /
Fax:  /
Email:  /
Član PD "Pobeda" od:  1960. godine
Član drugih pl. organizacija ili specijalističkih odseka:  /
Planinarski kursevi:  /
Ostale aktivnosti:  /

Početna strana