Make your own free website on Tripod.com

VAŽNO UPOZORENJE: Informacije su date na osnovu "Priloga Planinarskog glasnika", lista PSS-a. Podaci su orijentacioni, jer je moguće je da je u međuvremenu došlo do nekih izmena. Molimo vas da pre polaska na put kontaktirate planinarska društva, vlasnike domova koje ste zainteresovani da posetite!!!

Planinarska društva koja žele da objavimo podatke o njihovim domovima mogu nas obavestiti preko Email-a.


Početna strana