Make your own free website on Tripod.com

Pojedini planinarski domovi u Srbiji

 

 

 
Važno upozorenje: 

Informacije su date na osnovu "Priloga Planinarskog glasnika", lista PSS-a. Podaci su samo orijentacioni, jer je moguće je da je u međuvremenu došlo do nekih izmena. Molimo vas da pre polaska na put kontaktirate planinarska društva, vlasnike domova koje ste zainteresovani da posetite!!!

Početna strana