Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za maj 2002. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opšti podaci | Početna strana

MAJ 2002

 

18 01.-04. M.Radonjić ZLATIBOR - 1496m  
  01.-06. D.Vulićević RUMUNSKI BANAT  
  02.-04. V.Matković RAJAC "Memorijal čika Duška Jovanovića"
  04.-05. M.Borić Obedska bara Biciklizam
19 10.-12. V.Šikić GRZA Kučajske planine - 926m
  11.-12. K.Gečevska RAJAC - OVČAR  
  11. S.Kuzmić DELIBLATSKA PEŠČARA "Ishrana iz prirode"
  12. M.Piljević PALIĆKO JEZERO Ludoško jezero i Manastir Kovilj
    A.Lekić AVALA Markiranje staza - PSB
  12. M.Arsić RALJA - BABE Kup Beograda (SR)
  11.-12. M.Borić Sremski Karlovci Biciklizam
20 16.-18. M.Paunović VARDA - 1388m Rudo na Limu
  17.-19. V.Kovačević ŠARGAN - TARA Viogor - 1395m, Zborište - 1544m, Mokra Gora, Šarganska osmica
  18.-19. M.Piljević STUDENICA Manastir Žiča i isposnica Svetog Save
  18.-19. B.Milosavljević NARCISU U POHODE "Gvozdac" - Kraljevo, PSS
  18.-19. Ž.Mirković POVLEN - 1347m  
  18.-19. B.Stanojević GLEDIĆKE PLANINE - 922m Spavanje na Rajcu
  18.-19. T.Bulajić HOMOLJSKE PLANINE Vel.Lisac i Zdravče - 923m
Šatorska tura
  18. S.Kuzmić GORNJAČKA KL. "Ishrana iz prirode"
  18. M.Arsić RAVNI GAJ Kup DMB (YU)
  18.-19. M.Borić Lazarevac Biciklizam
21 24.-26. B.Šikić RAJAC - 848m "Ishrana iz prirode"
  25. M.Radovanović MOROVIĆ  
  25. M.Radonjić OZREN -1174m  
  25. Č.Paunović AVALA Majski sportski dan (SR)
  26. M.Piljević CARSKA BARA Dvorac Dunđerski
  26. D.Vulićević RUDNIK - 1132m  
  26. Č.Paunović AVALA Prvenstvo YU (PSJ)
  26. D.Burazerović Bukovačke ledine Kup Fruške gore (SR, VOJ)
22 30.05.-02.06. M.Paunović PERUĆICA Splavarenje Tarom i Drinom
  31.05.-02.06.

S.Kuzmić

JELAŠNICA "Ishrana iz prirode"
  31.05.-02.06. B.Milosavljević SUVA PLANINA Kampovanje
  31.05.-02.06. B.Mićić RILA IV susret balkanskih palninara
  01.-02. M.Borić Rudnik Biciklizam

PREDAVANJA

     
     

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar