Make your own free website on Tripod.com

  P r a v i l n i k  rada

Sekcije za ishranu iz prirode Planinarskog društva "Pobeda"

 * Da bi koristili blagodeti Prirode, pre svega moramo je upoznati i zaštititi !

 Cilj delovanja Sekcije:

  Obogatiti rad i boravak u Prirodi, kako članova PD "Pobeda" tako i ostalih planinara.

 Način rada:  

Rad Sekcije ostvarivaće se na dva načina:

1.      Teorijska obuka, koja će se sprovoditi kroz predavanja.

2.      Praktična obuka, koja će se sprovoditi kroz planinarske izlete i to

v     jednodnevne, u bližoj okolini Beograda.

v     vikend planinarske ture.

v     višednevne (kampovanja i logorovanja), u cilju obuke i prikupljanja plodova iz Prirode.

 Pravila rada:

Pravila rada Sekcije za ishranu u Prirodi PD "Pobeda" biće usklađena prema pravilima koje je donelo Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu prirode. Koordinacija i usklađivanje aktivnosti članova Sekcije i Izvršnog odbora PD "Pobeda" obavljaće Komisija za ishranu iz Prirode.

   

U Beogradu, 21.03.2000. 

Komisija za ishranu iz Prirode PD "Pobeda":

Slobodanka Kuzmić, predsednik

Radovan Janković

Branka Šikić

Početna strana