Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za januar 2002. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opši podaci | Početna strana

JANUAR 2002

 

1 04.-13. V.Matković VISOKE TATRE Slavkovski štit - 2452m, Hopok - 2027m
  05.-12. B.Stanojević RAJAC - 848m III smena
  05. B.Milosavljević RTANJ - 1570m Božićni uspon "D. Radosavljević" Zaječar PSS
2 08. B.Ristić III ZIMSKA ŠKOLA VISOKOGORSTVA PSD "Željezničar" - PSB
  11.-13. V.Kovačević BOBIJA - 1272m Doček Nove godine
  12.-19. N.Mihajlović RAJAC IV smena
  12. D.Burazerović NOVI SAD Novogodišnji kup - park trka
3 19.-26. K.Gečevska RAJAC V smena
  19. D.Vulićević FRUŠKA GORA - 538m  
  20. Ž.Mirković AVALA - 511m  
4 25.-27. M.Arsić SUVA PLANINA Trem - 1810m, Mosor
  26.-28. S.Kuzmić SOPOTNICA "Ishrana iz prirode", Slava Sv.Save
  26.01.-02.02- M.Piljević RAJAC VI smena
  31.01.-03.02. V.Matković VISITOR - 2211m  

PREDAVANJA

     
     

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar