Make your own free website on Tripod.com

Orijentacioni plan akcija za februar 2002. god.

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar

Opši podaci | Početna strana

FEBRUAR 2002

 

5 01.-03. V.Kovačević ROGOZNA NINAJA Crni vrh - 1479m, Vlaški vrh - 1358m
  03. D.Vulićević DUNAVSKI LES  
  02.-09. B.Šikić RAJAC - 848m VII smena
  09. S.Kuzmić KOŠTUNIĆI - BA "Ishrana iz prirode"
  02.-03. Komisija za orijentaciju ČUBURSKI PARK Pobedina škola orijentacije i PSB
6 08.-10. V.Šikić CER - 689m detalji
  09.-10. Komisija za orijentaciju KALEMEGDAN - UŠĆE Pobedina škola orijentacije i PSB
  09.-16. D.Vulićević RAJAC - 848m VIII smena
  10. Ž.Mirković KOSMAJ - 626m  
7 14.-17. B.Mićić BJELAŠNICA Opservatorija - 2067m, Hranisava - 1965m
  16.-17. Komisija za orijenatciju ADA CIGANLIJA / TOPČIDER Pobedina škola orijentacije i PSB
  16.-23. Ž.Mirković RAJAC - 848 m IX smena
  16. B.Janković CER - 689m Tekeriš, Manastir Radovašnica
8 22.-24. V.Kovačević KOVAČ, JAVORJE Stražbenica - 1530m, Ober - 1486m
  23.-24. M.Paunović TREM - 1810m "Željezničar" - Niš PSS
  23.-24. Komisija za orijentaciju KOŠUTNJAK - AVALA Pobedina škola orijentacije i PSB
  23. S.Kuzmić ZVEZDANI GAJ "Ishrana iz prirode", Radna akcija
  24. D.Vulićević Manastir RAJINOVAC  

PREDAVANJA

     
     

Napomena: Ovaj plan izleta i akcija je podložan promenama. Sve promene donosi Izvršni odbor Društva, a objavljuju se članstvu blagovremeno.

 

Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar